Retourneren

Op maat gemaakte, gepersonaliseerde, artikelen (zoals gepersonaliseerde kaarten) kunnen niet geretourneerd worden op grond van het herroepingsrecht. Op maat gemaakte artikelen zijn namelijk uitgesloten van het herroepingsrecht. Voor de overige producten geldt onderstaande regeling.

Herroepingsrecht
U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e- mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping maar bent hiertoe niet verplicht (download formulier). Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Indien u slechts een deel van uw bestelling retour stuurt dan worden de kosten voor levering niet teruggestort. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor onze rekening indien u de retour eerst bij ons aanmeldt. Wij zorgen er dan voor dat u een verzendlabel krijgt waarmee u de producten gratis terug kunt sturen. Mocht u zonder voorafgaande mededeling een product wensen te retourneren, dan komen de directe kosten voor het terugzenden voor uw eigen rekening.

Wat is het retouradres?
Ons retouradres is Max Cadeaus, Hanzeweg 45B, 7418 AV, Deventer

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Foutje?
Heb je zelf een foutje gemaakt in jouw bestelling? Neem dan ook gerust contact met ons op, we helpen je graag!

Direct verstuurde kaarten
Heb je jouw kaarten direct verstuurd naar 1 of meerdere adressen, dan is retourneren meestal niet mogelijk (of heel lastig). Neem s.v.p. wel contact met ons op als er iets mis is gegaan, want we helpen je graag.